Προϊόντα

Βότανα

Η καλλιέργεια των βοτάνων της Μονής γίνεται με παραδοσιακό βιολογικό τρόπο δίχως φυτοφάρμακα και άλλου είδους χημικά.

Mountain Tea

Scroll to Top