Προϊόντα

Βότανα

Η καλλιέργεια των βοτάνων της Μονής γίνεται με παραδοσιακό βιολογικό τρόπο δίχως φυτοφάρμακα και άλλου είδους χημικά.

Scroll to Top