Διακονήματα

Ιεροραπτική

Ένδυση κατωτέρου και ανωτέρου κλήρου και μοναχών, καθώς επίσης και σε θέματα διακόσμησης και επένδυσης ιερών χώρων και λατρευτικών αντικειμένων.

Τα άμφια και οι αντίστοιχες διακοσμήσεις τους συνδέονται άμεσα με τον βαθμό της ιεροσύνης και τη γενικότερα κατάσταση κάθε κληρικού, Συνήθως τα άμφια των διακόνων είναι πιο απλά, δεδομένου ότι η πρώτη βαθμίδα του κλήρου αντιμετωπίζεται από τους κληρικούς ως μία προσωρινή κατάσταση, πριν την χειροτονία τους στον επόμενο βαθμό του πρεσβυτέρου, η οποία κατά κανόνα γίνεται σχετικά σύντομα. Έτσι οι διάκονοι, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, τα άμφια εξελίσσονται παράλληλα με τις γενικότερες αισθητικές, οικονομικές, κοινωνικές και πνευματικές συνθήκες κάθε εποχής, αν όχι στη γενική μορφολογία τους, τουλάχιστον στα υλικά τους και τις επιμέρους αισθητικές διατυπώσεις τους.

Scroll to Top